2018. március 16., péntek

Blog olvasottsága

Oldalmegjelenítések száma ma
7
Oldalmegjelenítések száma tegnap
9
Oldalmegjelenítések száma az elmúlt hónapban
540
Oldalmegjelenítési előzmények (összes)
83 238

Harari: AZ EMBERISÉG RÖVID TÖRTÉNETE Az első fejezet Egy jelentéktelen állat

Tartalom

Kopátsy Sándor                 EH                  2018 02 19

Harari: AZ EMBERISÉG RÖVID TÖRTÉNETE

Az első fejezet

Egy jelentéktelen állat


Az első 67 oldal nagyon sokat mondó és izgalmas volt. Önállóan is megállná a helyét. Évtizedek óta a homo sapiens három adottságát tartom az elsőlegesnek, a fejlett agyát, a kezek képességeit és a hangképzését. Harari csak az első kettőt emeli ki.

A fejlett agyunk szerepe.

Amit erről leír, elegendőnek tartom, de ez önmagában mégsem ad az elért eredményekre elég magyarázatot. Mert nem csupán csupán a fejlett agyunknak köszönhetjük, amit elértünk. Csak a fejlett agyunk az éghajlatváltozás után bekövetezett szédületes fejlődésre nem ad elegendő magyarázatot. Harari is egyértelművé teszi, hogy a velük közös időben élő neandervölgyi emberek agya már hasonlóan fejlett volt, mégis nyomtalanul eltűntek. Ő is nagy súlyt helyez arra, hogy mennyire keveredett a neandervölgyi és Denisovában talált ember a térségükbe került homo sapienssel. Az előbbi DNS-ében 1-4 százalék, az utóbbiban 6 a homo sapiens nyoma.
Véleményem szerint e két faj és a sapiens közös utódainak a valószínűssége kicsi. A gyűjtögető társadalmakban nagyon zártak voltak a közösségek. Valószínűtlen, hogy magános nők egyedül találkozhattak egy másik emberi fajjal. A gyűjtögető közösségekben, sem otthon, sem a gyűjtögetés közben nem volt akadálya a szexuális vágyak kiélésére. A saját közösségen kívüli emberel való találkozás nagyon ritka volt. Nemcsak akkor, de a jelenkorig is nagyon ritka volt a lakóhelyen kívüliekkel történő szexuális kapcsolat. Minden település évezredeken keresztül szinte izolált beltenyészet volt. Ezért aligha lehet az egy időben élő emberi fajok keveredésével magyarázni a sorsuk alakulását.
Ausztráliában ismertem fel, hogy a fajok fejlődési történetét csak a természeti környezetük változása alakítja. Ott 40 ezer éve élt a homo sapiens a nélkül, hogy fejődött volna. Az agyuk, a kezeik, a beszédkészségük ugyan olyan fejlettek voltak, sőt több száz eltérő nyelvet is, egymástól függetlenül kialakítottak, de semmivel sem váltak fejlettebb fajjá.
Máig nyomát sem találtam annak, hogy valaki az elmúlt tízezer év eredményét a klímaváltozással magyarázná. Arra senki sem fordított figyelmet, hogy a homo sapiens rövid történetében csak egy jelentős fordulat következett be, a jégkorszak megszűnését okozó felmelegedés. Még az sem ébresztette fel a tudósok figyelmét, hogy a szerves élet földünkön történt változásait a földön kívüli, a naprendszerünkben történt változások idézték elő. A földtani korokat heliocen, azaz nap-rendszeri változások, és csak a jelenleg folyó felmelegedést azonban a homo sapiens okozza. Ennek hatására a földi élet az ember igényeinek szolgálatában alakult.

A kezeinek tökéletessége.

Harari is felismerte, hogy a homo sapiensnek a történelmében milyen fontos szerepe volt annak, hogy a kezekkel tűzet, szerszámokat, eszközöket, zenét, műtárgyat lehetett készíteni. A tűz és a kőszerszámok ugyan már a sapiens előtt megjelentek, ennek ellenérre nagyon keveset foglalkoznunk a fejlett kezek kialakulásának történetével. A megtalált emberi kézcsontok alapján, vizsgálni kellene, hogy a kéz fejlődése mikor és hogyan alakult. Az emberszabású majmok a mellső végtagok behajtott újjakon jártak, de semmit sem tudok arról, mikor jelent meg a tenyerekre lépés.
Néhány éve olvastam, hogy az ember a súlyához képest a legnagyobb talpú emlős. Ez is olyan adta a sapiensnek, amit érdemes volna összevetni az elődeink adatával.

Beszédképesség

Nagyon nehéz adatot találni arra, hogy biológiai elődeink, és akikkel egy időben is éltünk, milyen hangképző adottságaik voltak, mégis meg kell említeni, hogy a beszédképességnek döntő szerepe volt az emberszabású fajok közti versenyben döntő szerepe volt.

A nők fogamzásképessége.

Még a demográfusok sem foglalkoznak azzal, hogy a homo sapiens fajt a folyamatos szexuális vágy jellemezte, mint a trópusi fajokat általában. A négy évszakos klímában azonban csak néhány olyan napot jelentett a párzásuk, ami a születéseket a tavaszi hónapokra eredményezte.
A neandervölgyi és a denisovai ember a jégkorszakban, a hideg és hosszú telek miatt, feltételezhetően az itt élő emlősökhöz hasonlóan, a nők is csak akkor volt fogamzásképesek, amikor tavasszal történtek a szülések. Ez azt jelentette, hogy a párzási ösztönük csak néhány őszi napon működött. Ezzel szemben a homo sapiens fogamzása, és a szexuális ösztöne folyamatosan működött. Ez jelentősen nagyobb szaporaságot jelentett, ami az egyik magyarázat lehetett a fölényére.
A három faj nagy ritkasága aligha nem adhatott okot arra, hogy ezek egymást kipusztíthatták, kiirthatták. Ráadásul ilyen fajkeveredéseket nem ismer a tudomány. Annak tehát, hogy a homo sapiens alig 20 ezer évvel a felmelegedés előtt jelent meg a négy évszakos térségekben. Mai ismeretink szerint, a felmelegedést megélő egyetlen ember a homo sapiens volt. Ezért indokolt volna kideríteni, hogy miben folt fajunk a többi embernél fejlettebb faj. Ebből csak az van kiderítve, hogy a neandervölgyi ember termete és agya nagyobb volt a mienkénél. A nagyobb termetre magyarázatot adott a hidegebb éghajlat. Az agy térfogatának nagysága pedig, a jelenlegi tudásunk szerint, a homo sapiens esetében sem mutat szellemi értékkülönbséget. Ezért volna indokolt, hogy a kezünk és a hangképző képességünk közti különbséget is feltárni.
Abban Harari sem kételkedik, hogy a nagyobb kommunikációs képességünk oka lehetett a fölényünknek. Az Ausztráliában rekedt társaink múltja számomra azt mutatja, hogy a kommunikációs képességünk volt sokkal fejlettebb. Az odakerült őslakosság társadalmi fejlődése ugyanis csak a mintegy 150 eltérő nyelvük kialakításában történt. Ennyi nyelvet képesek voltak ugyanis kialakítani, de életmódjuk szinte változatlan szinten ragadt. Nem domesztikáltak egyetlen állatot, nem lett egyetlen kultúrnövényük. Talán a bumeráng volt az egyetlen fegyverük.
Elmaradásukra egyetlen magyarázatot találtam, viszonylag változatlan klíma esetén áll a biológiai fejélődés órája. Fajunk csak ott fejlődött, ahol a megváltozott környezethez alkalmazkodni kellett. Ez a magyarázata annak, hogy fajunk megjelenése térségében 150 ezer évig szinte változatlan szinten maradt. Ami változást elértek, azt a fajtestvérek onnan hozták, ahol azoknak a megváltozott természeti környezethez alkalmazkodni kényszerültek.
Tekintettel arra, hogy fajunk megjelenése óta a földünk klímája csak mintegy tízezer éve változott meg lényegesen, és ehhez a változáshoz történő igazodásra, csak Ázsiában és Észak-Afrikában voltunk felkészülve, csak ezek voltak képesek arra, hogy a klímaváltozáshoz gyorsan igazodjanak. Harari ezt a tényt nem hangsúlyozza. Sőt még arra sem tér ki, hogy nemcsak az öntözéses szántóföldi gabonatermelés volt forradalmi változás, hanem a pásztorkodás is. Az egyik a másik sikere nélkül meg sem történhetett volna. Ennek illusztrációja Amerika. Ott is voltak már évezredek óta kapásan művelt kultúrnövények, de nem voltak igásállatok. A két amerikai kapáskultúra az építészetével, a csillagászatával, az írás és olvasás ismeretével, naptárkészítéssel egy szinten voltak Ázsia és Észak-Afrika magas kultúrájával. De nem volt pásztortársadalmuk, azoknak igázásra elég erős állatai, és nem ismerték a kereket. A két amerikai kapáskultúra csodálatos építmények létrehozására, írásra, olvasásra képesek voltak, de a szántóföldi földművelésre képtelenek maradtak.
Több ezer évvel a felmelegedés előtt termeltek burgonyát, kukoricát, babot, paradicsomot, de csak a lakóhelyük közelében, és kapásan. A szántóföldi növénytermelés előfeltétele volt az ember erejét többszörösen meghaladó igásállat, amivel lehetett szántani, a termést behordani, a trágyájával a talajerőt megtartani.
A kor embere ösztönösen felismerte, hogy a szántóföldi földművelés alapja az igásállat. Ezért lett az istenük a bika.
A szarvasmarha és a bivaly volt a technikai feltétele a Harari által is hangsúlyozott mezőgazdasági forradalomnak. Ahol nem volt az ember fizikai erejét többszörösen meghaladó igásállat, ott nem lehetett szántóföldi gabonatermelés. Ez teszi szükségessé, hogy hangsúlyozzuk a szarvasmarha és a bivaly domesztikálását. Ezt nem a földművelő, hanem a pásztorkodó társadalmaknak köszönhetjük.
Az a tény, hogy az első gabonatermelő magas-kultúrák nem használhatták a mezőgazdaságban a patás lovat, szintén nem kap kellő hangsúlyt. Az első gabonatermelő magas-kultúrák öntözéses gazdálkodást folytattak. A patás állatok azonban nem voltak a vízben, sárban használhatók. A gyorsabb járású lovak mezőgazdasági és közlekedési haszonállattá csak az 1. évezred végén, Nyugat-Európában a patkolásuk megoldásával váltak.
Harari sem hangsúlyozza, hogy a felmelegedés közvetlen haszonélvezői csak az ázsiai és az észak-afrikai térségben élők voltak.

Az heliocen korok után a homo sapiens kora.


Az a tény, hogy jelenleg a földön élő állatállomány és ember súlyának 90 százalékát egyetlen faj, a homo sapiens, és annak domesztikált állatai jelentik, példátlan a föld történetében. Tízezer éve néhány millió sapiens élhetett, a jelenleginek alig ezred része élt és testük súlya nem érhette el az 1 százalékot. Ennek is óriási többsége a meleg éghajlaton élt. Háziállat csak a kutya volt, ez sem lehetett 1 százalék. Vagyis a földön élő, 1 kilónál súlyosabb ember és háziállata egy százalék közelében volt. A 99 százalék vadállat volt.
Harari tehát ezzel a grafikonnal a nagyon fontos tényre mutat rá. A földön élő ember és háziállatának súlya tízezer éve elhanyagolható mennyiséget jelentett. Alig tízezer év alatt a súlyuk 90 százalék lett. A földünk életében ilyen biológiai átrendeződés talán csak a dinoszauruszokat kipusztító katasztrófa okozhatott. Tehát nem egy faj hatalomra kerülése, hanem az külső, heliocen katasztrófa volt. Ezzel szemben mintegy tízezer éve egy másik heliocen okból történt felmelegedés adott alkalmat a homo sapiensnek arra, hogy a föld élővilágának kilencven százalékát az ezerszeresre nőtt létszáma igényéhez igazítsa. A földi élet egyetlen fajhoz igazítása nagyon gyorsan, alig tízezer év alatt történt, de még annak a többsége is az utolsó száz évben.

Az emberi táplálkozás fejlettségére.

A főemlősök legnagyobb előnye, hogy hatékonyabban emésztik meg a táplálékot. A homo sapiens elődei már maguk oldották meg a táplálék emészthetőbbé tevését.
Ennek első állomása az emésztésnek a tűzzel történő megkönnyítése volt. Ezt jelentette a megfőzés, megsütés, a szárítás, a füstölés, a sózás, és a rostos hús megtörése, felvagdalása. A tűz hasznosítása tehát nemcsak a hideg és a ragadozók, vérszívó bogarak ellen jelentett védelmet, hanem a táplálkozást is lényegesen hatékonyabbá tette. Ezt Harari is súlyának megfelelően kezelte.
A fajfejlődés egyik mércéje a táplálék megemésztésének hatékonysága. A fejlettebb fajok szervezete egyre hatékonyabban dolgozta fel táplálékát. Ez azt is jelentette, hogy egyre fejlettebb agy igényét elégítik ki, de jelentő fajfejlődést nem eredményezett.
Harari az állati fehérjék emészthetőbbé tevését súlyának megfelelően tárgyalja. A növények magvakinak megtörését, megdarálását, a tésztájának élesztővel megkelesztését, és végül megsütését meg sem említi, pedig ez talán még a húsok megsütésénél, megfőzésénél is jelentősebb szerepet játszottak. Az ember táplálkozásának fejlődése tette lehetővé, hogy az ember táplálkozása biztosította a fejlett agyának energiaigényét. A növényi keményítőkkel történő táplálkozás forradalmi jelentőségét mutatja az a tény is, hogy a kenyeret szentségként kezelje a zsidó, keresztény és a mohamedán vallás is. A homo sapiens fejődése akkor gyorsult fel, amikor az ember táplálkozásának az alapja a szántóföldi, öntözéses gabonatermelés lett. Ez jelentette azt, hogy a föld biológiai fejlődése a homo sapiens igényéhez kezdett igazodni. Ezt a tényt Harari következő könyve, a HOMO DEUS már jobban hangsúlyozza. De ott sem kap elég hangsúlyt, hogy ez mennyire felgyorsulva csak a jelenkorban, a tudományos és technikai forradalomnak köszönhetően vált egyértelművé.
Harari nem tekinti egyértelműnek, hogy nemcsak kenyérrel élt az ember, hanem állati fehérjével is. Tehát a gabonatermelés mellett hasonló súlya volt az állatok domesztikációjának is. Ez jól illusztrálja, hogy Amerikában, mivel csak a viszonylag gyenge láma és a kistestű tengeri malac domesztikálódott, nem jelenhetett meg a szántóföldi földművelés forradalma.

Második fejezet.

A tudás fája


A fejezet címe zavar. A tudásfája a Bibliában nem a Harari által tárgyalt korban, hanem a gabonatermelés korábban, vagyis az önözéses gabonatermelésre, tehát a jégkorszak megszűnését jelentő kor allegóriája. Azaz a magas-kultúrák, és nem a fajunk megjelentése, hanem a teremtésre való áttérés ideje. A gyűjtögető társadalmakra a tudás, a tapasztalat tisztelete volt a jellemző. Csak a termelésre áttért társadalmak üldözték a tudásvágyat.
Erre a változásra a társadalomtudományok máig nem adtak választ. Az emberteremtést a mítoszok időben nem oda teszik, amikor a homo sapiens 150 ezer éve megjelent, de még oda sem, amikor fajunk elhagyta szülőföldjét, hanem oda, amikor a gyűjtögetésről átért a gabonatermelésre és a pásztorkodásra, vagyis megjelenése után alig nyolcezer évre. Ez volt a fajunk életének a legnagyobb előrelépése. A gabonatermelésre és a pásztorkodásra való áttéréssel azonban felborult a fajunkat jellemző várható életkor és a szaporasága közti egyensúly. Az ember lett az egyetlen túlszaporodó faj. Ehhez máig képtelen volt igazodni. Mivel az emberi faj sem viselhet el tartósan 1-2 ezreléknél gyorsabb népszaporulatot, a spontán népszaporulata azonban ennek tízszerese volt. Ezért minden gabonát termelő és minden pásztorkodós társadalom szükségszerűen halálokozóvá vált. Még egyetlen társadalomtudós nem arra épített, hogy egyetlen társadalom sem volt képes 1-2 ezreléknél gyorsabb népszaporulatot az életterében tartósan elviselni. Ezt pedig csak akkor tudta megoldani, ha a halálozás fokozásával erre az alacsony szintre a tényleges népszaporulatot. A halálozás fokozásának három párhuzamosan gyakorolt formája működött.
Az indokoltnál nagyobb jövedelmet vont el, és munkavégzést követelt meg a lakosság értéktermelő többségétől. Ezzel a kierőszakolt nyomorral fokozta a halálozást, rövidítette a várható életkort. Azt egyetlen történész sem vetette fel, hogyan alakult volna a várható életkor, és a népszaporulat, ha kisebb az értéktermelők megadóztatása.
A nemzeti jövedelemnek jelentős hányadát fordította a hadsereg felépítésére, és a háborúkkal sok embert és vagyon pusztított. Mégsem vetette fel egyetlen történész, hogyan alakult volna a népszaporulat, ha nincsenek háborúk.
Minden osztálytársadalom üldözte a tudásvágyat, a jobbító szándékot. Ennek a feladata még rejtettebb volt. Miért volt a tudásvágy eredendő bűnnek minősítve? Mert az előző két embertelenség szükségszerűségét a gondolkodó ember nem tudta volna elfogadni. A biblia megfogalmazói is ösztönösen megérezték, hogy az ember tudásvágyát el kell nyomni.
Azt, hogy az alultápláltság, a nyomor volt a legnagyobb halálozásokozó, Harari is szellemesen kezeli. A szükséges táplálkozás hiányát minősíti múltunk legnagyobb halálokozójának. Ezzel állítja szembe a túlsúlyosságot, mint a jelen egyik jelentős halálokozóját. Ez a szembeállítás nagyon szellemes, de nem reális. A fontos tény, hogy a jelenkori fejlett társadalmakban a megtermelt jövedelmet úgy osztják vissza, hogy csökkenjenek a jövedelem különbségek, a társadalom szegényebb része többet kap vissza, mint amennyit elvonnak tőle.
Minden osztálytársadalom a megtermelt jövedelmének jelentős hányadát, fegyverkezésre, erőszakos emberölésre és értékpusztításra, ezzel járványokat keltésére fordította. Még egyetlen történész sem vetette fel, hogyan alakult volna a fajunk létszáma háborúk nélkül.
Diákkorom óta értetlenül álltam, hogy a biblia miért éppen az ember legértékesebb tulajdonságát, a tudásvágyat tekintette az eredendő bűnnek. Csak öregkoromban ismertem fel, hogy a tudásvágy csak a túlnépesedő osztálytársadalmakban volt bűn. Előtte a gyűjtögetés idején, és azok megszűnése után az ember legértékesebb erénye lett.
A tudásvágy csak a túlnépesedő társadalmak bűne. Azt az ember csodálatos ösztönének tartom, hogy a teremtésmítoszok mindegyike megérezte, hogy a túlnépesedés megállításának egyik, nélkülözhetetlen eszköze a dogmákban, a törvények tiszteletébe vetett megingathatatlan hit. Ezt a zsidók vallása olyan szükségszerűségnek fogta fel, amitől csak a messiás eljövetele válthatja meg az emberiséget.
A tudásvágy szükségszerűségétől nem az isteni megváltó, hanem a tudományos és technikai forradalom válthatta meg a már nem túlnépesedő társadalmakat.
Harari túlságosan az agy fejlődésére koncentrál.
Ezen az alapon állítja, hogy a homo sapiens kipusztította a vele egy időben élő másik két emberfajt. A fajfejlődés nem ismer olyan fajpusztulást, amit a másik, fejlettebb faj megjelenése okozott. Minden ismert fajpusztulás oka heliocentrikus volt. Külső, a naprendszerben történő változás alakította át a fajok élettereit. Csak a heliocentrikus változások okozták a meglévő fajok közötti kipusztulását, és az új fajok megjelenését. A föld klímájának a legutóbbi megváltozását, ami mintegy tízezer éve történt, nem a néhány millió ember, de még nem is a földünk élővilágában történő változás okozta.
Az ugyan elfogadott tény, hogy a homo sapiens már mintegy hetvenezer éve élt Dél-Afrikában, és onnan csak ez után rajzott ki. Ennek a kirajzásnak az okát nem ismerjük, de tényként elfogadjuk.
A kor másik két emberfajának, a négy évszakos Eurázsiában élőknek a kipusztulását a homo sapiens megjelenésével aligha lehet magyarázni. Ennek a feltételezésnek nincs reális alapja, hiszen a megjelenésünk előtti minden emberfaj kihalt. Egyiknek a kihalását sem egy fejlettebb faj megjelenése okozta. Nem ismerünk olyan fajt, amit egy másik, fejlettebb faj pusztította ki. A fajok mindig azért pusztultak ki, mert képteleneknek bizonyultak arra, hogy a jelentősen megváltozott életkörülményekhez alkalmazkodjanak.
Azt nemcsak Darwin, de a darwinisták sem vették tudomásul, hogy a homo sapiens volt az első faj, amelyik a környezetváltozásokhoz nem új fajjá változva, hosszú idő alatt igazodott, hanem a viselkedését igazította a környezetéhez. Fajunk az első, és egyetlen faj, amelyik szinte minden természeti környezethez képes volt nagyon gyorsan alkalmazkodni. A fejlett agyának köszönhetően, a korábbitól nagyon eltérő természeti környezethez nagyon eltérő módon idomult, a nélkül, hogy a DNS-e változott volna. Azt ugyan nem ismerem, hogy a fajunkkal egy időben élő másik két emberfaj, a neandervölgyi és a denisovai ember hol, és mikor jelent meg. Erre Harari sem tér ki, pedig fontos volna tudni, hogy ez a két faj is a trópusokról vándorolt északra, vagy magyarázatot keresni arra, hogy mi tette lehetővé, hogy ez a két ember már nem a telet nem ismerő északon jelent meg.
Van ugyanis egy teóriám.
Csak a négy évszakos klíma jelenti azt, hogy az ott élő fajok évente négy eltérő természeti környezethez kénytelenek alkalmazkodni. Gyermekfejjel is láttam, hogy a falvakban minden évszakban másként ének az emberek. Elég egy filmet nézni, egy regényt olvasni, hogy érezze az ember, hogy most éppen melyik évszakban vannak.

Fajfejlődés ott gyorsabb, ahol változik az élettér.

Életem egyik legnagyobb élménye Ausztráliában, 1985-ben ért az ottani eredeti őserdőben. Ott ütött meg a gondolat. Körülöttem csak egyszikű növények és erszényes állatok élnek, vagyis 70 milliós múltban járhatok. Mire haza értem, már megvolt az oka is annak, hogy miért állt meg 70 millió évre a biológiai fejlődés órája Ausztráliában. Azért, mert ez a tízmillió négyzetkilométeres kontinens ekkor szakadt el Dél-Afrikától, és úszott el a Csendes Óceán délnyugati oldaláig. Ez alatt mindig olyan közel volt az egyenlítőhöz, hogy a klímáját nem érintette jelentősen a jégkorszakok elmúlása. Ahol nem változik jelentősen az éghajlat, ott áll a biológiai fejlődés órája.
Felismerésem óriási jelentőségűnek tartottam, mert igazságában nem lehet kételkedni.
Madagaszkárban Darwin is olyan biológiai környezetet talált, amilyen 30 millió éve Afrikában volt.
Még meggyőzőbb bizonyítást ad a mély-tengerek világa. Ott élnek a változatlan környezetben a legrégebbi fajok.
A vulkáni kürtők közelében új, de a fejlődés korai szakaszára jellemző fajok is megjelennek.
Márpedig, ha változatlan környezetben nincs fajfejlődés, akkor a megtörtént fejlődés okát csak a környezetváltozásban érdemes keresni.
A szelekció nem hoz fejlődést. Ezt Darwin sem ismerte fel. A szelekció arra ugyan képes, hogy a fajoknak akár nagyon eltérő formáit is kialakítsa, de ezek nem fejlettebb, hanem csak eltérő formájú, viselkedésű variációkat jelentenek ugyanazon a fajon belül.
Erre a háziállatok példája tanított meg. A háziállatokat az ember a saját érdekéhez szelektálta, ennek következtében nagyon eltérő méretű, viselkedésű alfajok jöttek létre, de DNS-ük ugyanaz maradt. Ilyen nagyon rövid idő alatt a kutyák, a macskák, a szarvasmarhák, a kecskék, a birkák, a lovak nagyon elértő méretű, formájú, szőrzetű, színű, viselkedésű, képességű háziállatok formájában léteznek, de genetikailag ugyanaz a faj maradtak.
Azt ugyan nem ismerem, hogy a neandervölgyi és a denisovai ember hol jelent meg, arról még kevesebbet tudok, hogyan éltek a különböző környezetekben, de az biztos, hogy a sapiens náluk sokkal rugalmasabban idomította életmódját a természeti környezetéhez. Azt kellene feltárni, hogy ez a két faj a sapiens előtt mikor, és hol jelentek meg. Amikor a sapienssel találkoztak, már eleve a viszonylag hideg, négy évszakos természeti környezetben éltek.
Engem nagyon érdekelne az is, milyen volt a megtermékenyülése ennek a két kemény telű éghajlatban élő emberi fajnak. Ugyanis nem ismerek a homo sapiensen kívül olyan fajt, amelyik megtermékenyülése nem igazodik a tavaszi születéshez. Csak az ember megtermékenyülése marat ötven ezer év alatt is az éghajlattól független. Ez azt jelenti, hogy az ember az egyetlen emlős, amelyik a kemény és hosszú telet ébren, és a szabadban tölti, de a megtermékenyülése nem a tavaszi születéshez igazodott. A sapiens az egyetlen olyan viszonylag nagyméretű emlős, aminek a kemény telű éghajlaton élve a szexuális vágya, a megtermékenyítődése folytonos, az évszakoktól független marad.
Nem kisebb jelentősége van annak, hogy a nők havonta menstruálnak, és közben több napon át termékenyek. A férfiak és a nők szexuális ösztöne pedig folyamatosan működik.

A világűrben hol keressük az életet.

A biológusok nem gyógyulnak ki abból a tévhitből, hogy az életet a hasonló környezetű bolygón keressék. Pedig ezt nem ott kell keresni, ahol a jelen állapot hasonló a földünkéhez, hanem csak ott, ahol a bolygó története hasonló változások során ment keresztül.
Harari sokat foglalkozik az egy időben élő emberfajok egymást megtermékenyítésével. Ezt ugyan az ilyen nagyon ritka fajoknál eleve jelentéktelennek tartom, mert azoknál nagyon kivételes, hogy a magános nők egyedül sétálnak a közösségüktől távol, és szexuális vágyban élő, de más fajhoz tartozó férfival találkoznak.

Harmadik fejezet

Ádám és Éva életének egy napja


Az első észrevételem, Harari vadászó-gyűjtögető korról beszél. A vadászat jelentőségét ő is túlértékeli. Ezek a gyűjtögetésre épülő társadalmak voltak. Ez a két megélhetési mód ugyanis egymással összeegyezhetetlen. Azzal kezdem, hogy a gyűjtögetés az egész közösség közös feladata volt. Kétségtelen voltak már abban a korban is nagy közös vadászatok, de ezek sokkal inkább a közösséget összetartó ünnepek, mint a táplálékot szerző események voltak. A gyűjtögetés a közösség miden járóképes tagjának a feladata volt. A vadászat azonban a rangos férfiak ritka ünnepe volt. Ha a vadász hozott is néha értékes vadhúst, annak az élelmezésben játszott szerepe jelenételen maradt. Ezt azzal szoktam illusztrálni, hogy a gyűjtögetők sokkal több csigát, rákot, kagylót és tojást ettek, mint csak fegyverrel elejthető vadak húsát. Vagyis az állati fehérjéhez sem a vadászattal, hanem a gyűjtögetéssel jutottak.
Harari is belátja, hogy a lakosság élelmezést elsősorban a gyűjtögetés biztosította, mégis ezt az életformát vadászó-gyűjtögetőnek hívja.
A paradicsomi térség.
Nyugat-Európában nagy hatást tett rám a dagályjárta óceán partokon járva, hogyan élnek meg a madarak milliói a dagály után visszamaradt puhatestűeken. Felismertem, hogy a gyűjtögetés számára a legjobb életteret a dagályjárta homokpartok adják. A tenger gyümölcseit a lakosság minden korosztálya gyűjtötte össze.
Nyilván előfordult, hogy a közösség férfijai elejtettek egy mamutot, bölényt, szarvast, de ezek a nagyon ritka, csodának minősíthető események voltak, amiket kultikus barlangok falán, a sziklákon csodák formájában örökítettek meg. Szabálynak tekintem, hogy a kultúra helyein nem a mindennapok fontos eseményeit, hanem a ritka csodákat őrizték meg. A jelenkor templomai is csak a csodákat őrzik, nem a fontos mindennapi élet eseményeit.
A vadászat csak a fontos férfiak sportja volt és maradt.

Mikor és hol történt a bibliai emberteremtés?

Harari nem tisztázza hol, és mikor történt az emberteremtés bibliai formája. Pedig ebben a tudományos álláspont egyértelmű. Valahol Mezopotámiában és már a földművelésből megélés idejében. Ezt egyértelműen mutatja az időszámításuk, ami nem az ember teremtése, hanem az földművelésre térése idejére utal, tehát csupán közel hatezer évre megy vissza. A biblia írása ideje pedig alig négy ezer évvel megy vissza. Ez a biblia megfogalmazáskor használt a többi kultúra időszámításaival van összhangban. Ehhez képest a görög és római kultúrákban használt időszámítások sokkal később, és kevésbé jelentős történelmi változással kezdődnek. A görögök és a rómaiak közel háromezer évvel később, mint a zsidók az első olimpiájukkal, illetve a rómaiak Róma alapításával kezdték. A két nagy közel-kelti világvallás a keresztény és a mohamedán, még később, a vallásalapítójuk születésétől számolja az idejét. A biblia nem az emberteremtést tekinti az időszámítás kezdetének, hanem a közel-keleti időszámításokhoz igazodik.
Tehát egyetlen kultúra, illetve vallás időszámítása az emberteremtést nem annak reális idejére teszi.
Harari bölcsen látja, hogy a fajunk történetében a gabonatermelésre, illetve a pásztorkodásra történő áttérés a minőségi változást, előrelépést hozó nagy történelmi fordulat. Az állatok domesztikációjával azonban nem foglalkozik.

Család a gyűjtögető társadalmakban.


Harari fontos megállapítást tesz. „Az ősi gyűjtögető hordák kommunákban éltek, ahol nem létezett magántulajdon, monogám kapcsolat, sőt apaság sem.” Azt még megemlíti, hogy a gyűjtögető hordák között voltak apajogúak és anyajogúak. A zsidó kultúra az anyajogúságát máig megtartotta, mert az anya biztos, az apa bizonytalan volt. „Sok tudós elutasítja ezt az elméletet kitartva a mellett, hogy mind a monogámia, mind a nukleáris család formálása alapvető emberi viselkedés.” Véleményem szerint, a monogámia, a kiscsalád fajunk életében nagyon későn, alig több mint ezer éve jelent meg, Nyugat-Európában a kiscsaládos jobbágytársadalomban. A kiscsalád elterjedését csak az ipari forradalom hozta az emberiség nagy többsége számára.
Ezt Harari meg sem említi, holott a házaspárok kiscsaládja volt az utóbbi ezer év legjelentősebb társadalmi változása.
A Nyugat élre kerülését a kiscsaládos jobbágyrendszerben látom. Ezt terjesztette ki az ipari forradalom mára szinte az egész emberiségre. Az utóbbi ezer év legnagyobb társadalmi változása a kiscsaládok általánossá válása.

A gabonatermelés és a pásztorkodás forradalom volt.


A sapiens történetének fontos állomása a gabonatermelés és a pásztorkodás általánossá válása volt. Harari említést sem tesz arról, hogy az önözéses szántóföldi gabonatermeléssel párhuzamosan jelentek meg a pásztortársadalmak is. Harari a pásztortársadalmaknak a társadalmi fejlődésben játszott szerepét az öntözéses gabonatermelőkhöz viszonyítva, csak másodlagosnak kezeli. Az eredeti magas-kultúrákat, az ezzel járó eltartó képességet az önözéses gabonatermelés tette lehetővé.
Nincsenek adataim, de feltételezem, hogy a földművesek és a pásztorok száma közel hasonló volt. E két termelési mód között nagy különbség az egységnyi területük lakosságot eltartó képességben volt. Az önözött gabonatermelés területe tizede sem volt a pásztorkodó területekének. A lakosságeltartó képességük azonban legalább tízszer akkora.
Történészként azt hangsúlyoznám, hogy a gyűjtögetés alig néhány millió embert tartott el. Az önözéses gabonatermelés és a pásztorkodás ötezer év alatt megszázszorozta az emberiséget. Az ipari és tudományos forradalom pedig mintegy ezerszeresére növelte a létszámunkat. Tudatosítani kellene, hogy amíg az öntözött gabonatermelés a gyűjtögetés százszorosára növelte az életterének eltartó képességét, a pásztorkodás ennek tizedét sem érte el.
Jelenleg a háziállatok óriási többségét a szántóföldi mezőgazdaság tartja el. Nemcsak az emberek táplálkozása, de az állattenyésztés is egyre inkább a szántóföldön termelt takarmányra épül.

A kutya volt az első domesztikált állat.


Nagy örömmel olvastam: „A kutya volt az első állat, amelyet a Homo sapiens háziasított.” Sokszor foglalkoztam annak bizonyításával, hogy az első háziállat a kutya volt, ami a klímaváltozást sok ezer évvel megelőző technikai forradalmat jelentett mind a rénszarvasokkal együtt éléssel, mind a kézi fegyverekkel történő vadászatban. Ma már tudományosan bizonyított tény, hogy a kutya sok ezer évvel a klímaváltozás előtt társult az emberrel. Sokszor leírtam, hogy az ember a lőfegyverek előtt, kutya nélkül eredménytelen vadász volt. A kutya pedig a rénszarvasok élőhelyében eredménytelen ragadozó. Az ember társulva a kutyával a térség két sikeres ragadozójához viszonyítva is fölénybe került. E két önállóan nagyon gyenge hatásfokú ragadozó, a vadász és a vadkutya szövetkezése azonban mindkettőjük fölényét eredményezte. A tundrán élő ember egyedül reménytelen vadász volt a gyenge adottságaival és fegyvereivel. A vadkutyák sem voltak egyenrangú versenytársai a farkasoknak és a jeges medvéknek. Ketten együttműködve azonban fölénybe kerültek.
A rénszarvasok önmagukban könnyű zsákmányt jelentettek a két csúcsragadozó számára. Ezzel szemben csak azzal tudtak védekezni, hogy több ezer fős csapatokban folyton vándoroltak, mindig ott éltek, ahol táplálékot talált az óriási csorda. Mindez a tengerparttól távoli tundrán, ahol eleve nem volt a medvék és a farkasok számára másik megfelelő zsákmányállat.
E három önmagában kiszolgáltatott faj azonban ösztönösen kooperációt alkotott. Az ember és a hozzá társult kutya vállalta az óriási csodával való együttélést.
A kutyák jelentették az éberséget. Ugatásukkal jelezték A medvék, farkasok éjjel és nappali fenyegetését. Az emberek fegyvereikkel, tűzrakásokkal riasztották a ragadozókat. A rénszarvasok pedig ösztönösen megérezték a védettségüket. E három faj együtt máig is jól boldogul. Az emberek és a kutyák számára biztos táplálékot jelentett a néhány borjú leölése, ami eltörpülő veszteség volt a ragadozók elmaradó zsákmányolásának. A rénszarvasok az emberek lakhelyét, felszerelését szánnal szállították. Ez mégsem volt pásztorkodás, hiszen csak az állatok tudták ösztönösen, mikor hol legyenek. Az ember tehát nem volt terelő pásztor, csak az állatokkal együtt élő védelem.
Ez a csodálatos egymásrautaltság csak félig volt domesztikáció, mégis a jelenkorban is megmaradt, azzal a technikai különbséggel, hogy a pásztorok nem a rénszarvas által vont, motoros szánokon haladnak együtt a csordával. Csodálatos véletlen, az első domesztikálódás és a pásztorkodás első formája tízezer évvel a klímaváltozás előtt megtörtént, és éppen a jelenkor legfejlettebb társadalmaiban, Európában a Skandináv Északon, és Észak-Amerikában ma is létezik.


Negyedik fejezet

Az áradat


Harari ebben a fejezetben az ember természetpusztító szerepéért vádolja. Megfeledkezik arról, hogy az elmúlt 12 ezer év alatt az ember ezerszeresére szaporodott, és jelenleg ötször annyi háziállatot tart, mint amennyi vadállat megmaradt. Ha volna arra adat, hogy 12 ezer éve mennyi nagyestű állat élt a földön, és mennyi most, minden bizonnyal kiderülne, hogy most sokkal több állat él, mint akkor, de nagyon mások, az ember érdekét szolgálók. Az állományuk átrendeződött abban a tekintetben, hogy az állatok az ember igényeinek megfelelők sokasodtak, a számára haszontalanok pedig nagyon megfogytak.
Hararinak azt kellett volna először tisztázni, hogy miért tartja értékesebb állatnak a mamutot, a bölényt, mint a szarvasmarhát, illetve a többi háziállatot. Ezt a kérdést kikerüli. Azt ugyan nem vitatom, hogy érdemes lett volna az állatkertekben megőrizni a kipusztult és az ember által kipusztított állatok néhány példányát megőrizni, és az állatkertekben, rezervátumokban mutogatni. Az eredeti létszámuk megtartása azonban megoldhatatlan fáradsággal és elviselhetetlen költséggel járt volna. A kipusztulásuk elkerülhetetlen volt.
Harari óriási érdeme, hogy megmutatta, hogy az ember az utóbbi tízezer évben az egész földet szinte a szolgálatába állította. Ha ezt nem teszi meg, fenn tartja az eredeti állapotot, megmaradunk néhány millióan és a megélésünket a természet ajándékainak a gyűjtögetésével biztosítjuk.
Ezért nem is vitaatom a fejezet részleteit, mert a nagytestű vadállatok megtartása a sapiens diadalának szükségszerű velejárója volt. Azt is, hogy Harari könyvét élvezettel olvashattam, annak köszönhetem, hogy a fajunkat az eredeti állatállomány megőrzésnél fontosabbnak tartja, hogy a földet a szolgálatunkba állítottuk.
Már a másik könyvét, Az emberiség rövid törtnetét már megszereztem, és máris írom, hogyan látom a fajom történetét.


2018. január 21., vasárnap

A blog látogatottsága

Oldalmegjelenítések száma ma
22
Oldalmegjelenítések száma tegnap
6
Oldalmegjelenítések száma az elmúlt hónapban
685
Oldalmegjelenítési előzmények (összes)
82 043

A társadalmi fejlődés mérhetősége

Kopátsy Sándor                 PG                  2018 01 11

A társadalmi fejlődés mérhetősége.

Hatvan éve allergikus vagyok arra, amikor a statisztikusok az országok teljesítményét a nemzeti jövedelmük növekedésével mérik. Talán azért lettem közgazdász, mert nagyon korán megtanultam, hogy az országok fejlődését nem szabad a nemzeti jövedelmük növekedésével mérni. Örültem, amikor az ENSZ statisztikusai ezt felismerték, és a tagországok társadalmi fejlettségét három mutató, az egy lakosra jutó jövedelem, a várható életkor és az átlagos iskolázottság, eredőjével mérik. Annak ellenére, hogy az egy lakosra jutó jövedelem helyett, vagy mellette az egy lakosra jutó vagyont is figyelembe kellene venni. Általános társadalmi elvárásnak tartom, hogy nem elég a jövedelmet, azzal párhuzamosan a vagyont is mérni kell. Ennek ellenére, az ENSZ módszerét minőségi ugrásnak tekintem.
Ezért érthetetlennek tartom, hogy a számomra vitathatatlanul a legtekintélyesebb hetilap a The Economist, görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy az országok gazdasági fejlődését a nemzeti jövedelmük növekedésével méri. Az e heti számának utolsó oldalán a tíz leglassabban és a tíz leggyorsabban növekvő országot sorolja fel.
Négy ország nemzeti jövedelme csökken, a következő haté lassan növekszik. Ezek, közel hasonló sorrendben, akkor is a sereghajtók között lennének, ha az ENSZ módszere alapján rangsorolnák őket.
A másik oldalon a tíz leggyorsabban növekvő nemzeti jövedelmű ország szerepel. Ezek mindegyikében 2 százaléknál gyorsabban növekszik a lakosság, az egy laksora jutó jövedelem lassan, a vagyon pedig gyorsan csökken. A várható életkoruk és az iskolázottságuk alapján pedig a rangsor utolsó negyedében lennének. Ennek ellenére a The Economist ezeket a legjobban teljesítőknek minősítik. Pedig ezek mindegyike a szegény lemaradó társadalmak alsó harmadába tartozik. Még véletlenül sincs köztük olyan ország, amelyik a világgazdaság legfejlettebb felébe tartozik.
Nemcsak a közgazdaságtan, de a társadalomtudomány képtelen volt tudomásul venni, hogy a megtermelt táplálékból élő társadalmak azért voltak halálozást fokozók, mert képtelenek voltak az évente 1-2 ezreléknél gyorsabb népszaporulatot eltartani. Az ember olyan szapora faj, amelyik természetes szaporulata a 25 év közeli várható életkorral van összhangban. Amíg gyűjtögetésből éltünk ehhez közel volt az átlagos életkorunk, tehát közel 140 ezer évig ilyen lassan nőtt a létszámunk. Ahogyan azonban a szántóföldi gabonatermelés és a pásztorkodás vált a létszámunk többségét ellátó életmód, elkezdett növekedni a várható életkor, és elviselhetetlenné vált a népszaporultunk.
A pásztorkodó társadalmakat kevésbé veszélyeztette az élelemhiány, hiszen az állatállományuk élő élelemtartalék volt, és mivel nagyon ritka volt a népsűrűségek a betegségek terjedése sem volt nagyon gyors. Ösztönösen azonban felismerték, hogy egyrészt a gabonaterelő társadalmak jobban élnek, és a fegyveres erejük viszonylag gyengébb, jellemzővé vált, hogy a pásztortársadalmak fegyverrel elfoglalták a gabonatermelő térségeket, és átvették életmódjukat.
A gabonatermelő társadalmak ugyan jobban és tovább éltek, de kisebb katonai erővel rendelkeztek, de ösztönösen felismerték, hogy jobban élésük csak addig tart, amíg a túlnépesedésüket viszonylag féken tudják tartani, ösztönösen halálozás okozóvá váltak. Fokozták a termelő lakosság nyomorát, és üldözték a tudásvágyat. Ezt a viselkedésüket annyira ösztönösen gyakorolták, hogy az objektív szükségessége máig is rejtve maradt. Még a materialista tudósoknál sem merült fel annak gondolata, hogy a szegény többség nyomorának és tudatlanságának a fokozása objektív szükségszerűség. Pedig elég lett volna arra gondolni, hova jutott volna az emberiség, ha évente akárcsak egyetlen százalékkal szaporodik.
Érthetetlen, hogy egyetlen társadalomtudós vagy politikus sem vetette fel, hogyan alakul a létszámunk, ha a fajunk csak egyetlen százalékkal gyorsabban szaporodik, mint ahogyan szaporodott akkor, amikor a lakosság nagy többségének elvették a jövedelme jelentős hányadát, óriási erőfeszítéssel fegyverkeztek, háborúban pusztították az embert és a vagyont. Azt már nem is említettem, hogy nem keresték annak az okát, miért kezelték az emberek tudásvágyát eredendő bűnnek.
A biológusok sem keresték annak az okát, hogy csak az embernek, és a domesztikált állatainak sokszorozódott meg a létszáma. Pedig ennek az oka világos. Csak az ember volt képes arra, hogy életterének eltartó képességét azzal növelje, hogy egyre hatékonyabb módon növényi táplálékot termel nemcsak magának, hanem az életterei eltartó képességet azzal is növeli, hogy megsokszorozza a számára hasznos domesztikált állatok számát.
Az ember abban a tekintetben is egyedüli faj lett, hogy igényeihez alakította a természeti környezetét. Az emberteremtés mitológiái az ember megjelenését nem a fajunk megjelenésével, hanem az életfeltételit a munkájával termelésből válásával azonosítja.
Nyomát sem találtam annak, hogy valaki kereste volna az okát annak, hogy minden eredeti kultúra az emberteremtés idejét a homo sapiens megjelenési helyére, az idejét pedig alig hétezer évre, és akkori életterére helyezte. Ez bármennyire egyértelmű nemcsak a zsidó vallás ószövetségében, de minden eredeti kultúrában, senki sem kereste az okát. A vallások az emberteremtést nem az ember megjelenésével azonosítják, hanem a természetből élő ember áttérését a természetet munkájával az igényeihez alakítóvá válásával azonosítja. A Nyugat tudósai ugyan tudják, hogy az ember nem a zsidó időszámítás kezdetén, és nem Mezopotámiában jelent meg, hanem mintegy 140 ezer évvel Dél-Afrikában jelent meg. Vagyis akkor, amikor a természet ajándékait gyűjtögetőből a munkájával megtermelt javakból biztosította. Fajunknak ez az előrébb lépése azonban nem az első emberpár megjelenésével, hanem már néhány térségen élő sok százezerrel történt meg.
Ennél sokkal kisebb, csupán vallási jelentősége van a kereszténység időszámítása kezdetének. Krisztus megjelenése idején semmi olyan társadalmi előrelépés nem történt, amit az időszámítás kezdő mérföldkőnek lehet tekinteni. Nem véletlen, hogy a keresztény időszámítás, amit visszafelé is számolni kell. A keresztény időszámítás nem társadalmi kezdetet, hanem csupán egy új teológia, vallás megjelenése. Ugyanaz, ami a mohamedán vallás esetében is történt. Krisztussal és Mohameddel nem egy új, fejlettebb társadalom jelent meg, hanem csupán egy új vallás.
Az ember eddigi életében csak egy nagy változást lehet mérföldkőnek tekinteni, amikor a gyűjtögetésről áttért a termelésre.

Most lehet egy másik lapvető változás megtörténéséről gondolkodni, azzal, hogy a tudásvágy nem eredendő bűn maradt, hanem a legnagyobb társadalmi eredménnyé változott.

Piacosítsuk az oktatást

Kopátsy Sándor                EO                  2018 01 12

Piacosítsuk az oktatást

A közgazdasági elveim egyike, hogy minél fontosabb egy ágazat, annál fontosabb a piacosítása. Mivel a jelenkor társadalmának legfontosabb szektora a szellemi vagyonképzés, ennek a piacosságát kellene megoldani. Ez már régi mániám, de most az indított az írásra, hogy a The Economist közli, hogy 1945-ben 500 egyetem működött, jelenleg pedig 10.000. Ez azt jelenti, hogy hússzor annyi egyetem működik, mint hetven évvel korábban. Ma lényegében egyetem alatt a felsőfokú oktatást végző intézményeket értjük. A magas-kultúrákban a múltban is voltak ilyen felsőfokú intézmények, de ezeket sokáig csak Európában hívták egyetemnek.
Európában az elsők lényegében a vallás klérusának képzését szolgálták, szinte csak teológiát oktatták. Ezek a reneszánszban alakultak, és csak fokozatosan szélesedett ki az oktatásuk a teológián túl. A reformáció előtt a professzorok szinte csak papok voltak. A fő tárgyuk sokáig a teológia maradt, és a vetetője a teológus rektor volt.
A reformáció előtt klasszikus egyetem egész Európában tucatnyi volt. Jellemző, hogy Nagy Britanniában hatszáz évig csak két egyetem, az Oxford és a Cambridge volt. Csak hatszáz évvel később alakult meg harmadiknak brit egyetem az University College London.
Jelenleg a felsőoktatást, diplomát adó intézményeket mindenütt a világon egyetemeknek hívják. A diákok arányszáma is mindennél többet mond. Most a legfejlettebb országokban a korosztály 30-40 százaléka egyetemen tanul. A felvilágosodás előtt szinte csak a fiúk 1-2 százaléka ment egyetemre, lányok nem is voltak. Jelenleg a fejlett országokban több az egyetemeken tanuló lány, mint fiú. Ennek a fő oka, hogy a fiúk nagyobb hányada kisvállalkozó lesz. A fejlett társadalmakban a 10 fő alatti vállalkozás a leggyorsabban növekvő szektor.
Számomra az oktatás két új jelensége megkülönböztetett öröm.
A nők növekvő aránya a diákok között. Elmaradott, szegény társadalmakban is gyorsan emelkedik a lányok aránya. Semmi sem segít jobban a túlzott gyermekvállalás fékezésén, mint a nők magas iskolázottsága.
Az elmaradt társadalmakban megállíthatatlan az oktatás piacosítása. Amennyire fejlett, gazdag társadalmakban az oktatás állami kézben szilárdan megmarad, a szegény, elmaradott társadalmakban feltartóztathatatlanul hódit az oktatás piacosodása.

Mitől függ az oktatás hatékonysága.

Az ENSZ ötven éve rendszeresen méri a tagországok oktatási rendszerének hatékonyságát. Ebből kiderül, hogy az sokkal inkább a kultúrától, mint a gazdasági fejlettségtől függ. Európában a skandináv országok, köztük is a finnek szerepelnek a legjobban. Csak ezzel lehet magyarázni, hagy az elmúlt száz évben a skandinávok, közöttük is elsősorban a finnek jobban szerepeltek, mint a többi protestáns, puritán népek országai, pedig ezek is megelőztek minden más kultúrát. Ennek volt köszönhető, hogy az egyébként sikeres puritán népek közt is az élre kerültek a skandinávok, közöttük is a cári Oroszországtól az első világháború után megszabadult finnek. Azt is tanítani kellene, hogy a finnek már a reformációval párhuzamosan felismerték az iskolázottság társadalmi szerepét, és a 16. század végén törvénybe iktatták, hogy teljes jogú állampolgáruk csak az lehet, aki tud írni és olvasni. Most sem ártana, ha a szavazatok súlya a képzettséggel lenne arányos.
A 20. század második felében a világ legsikeresebb országa a japán gyarmatságuktól megszabadult Dél-Korea lett. Ettől kezdve az ENSZ PISA felmérések rangsorában Finnországgal osztoznak az első két helyen.

A művészek és a sportolók oktatása kezdettől fogva piacos.

Az oktatással a történészek is viszonylag sokat foglalkoztak, de azt nem vették tudomásul, hogy a művészeket és a sportolókat eleve képességük szempontjából homogén csoportokban képezték, és teljesítményük arányában jutalmazták. Ezzel szemben a vallás, a közigazgatás és a hadsereg kádereit a politikai megbízhatóság, az uralkodó osztályhoz való hűség alapján minősítették. Mai fogalmakkal kifejezve, a művészeket és sportolókat piaci alapon, a vallás és az állam érdekét szolgálókat a megbízhatóságuk alapján szelektálták.
A négy eredeti eurázsiai és afrikai magas-kultúra oktatási rendszerében is lényeges különbség volt.
Kelet-Ázsiában a kínai kultúra volt a jellemző, ahol a császárok hatalma még az uralkodó osztállyal sem osztozott, csak a császár akarta volt a döntő. A császár akaratának a végrehajtást az iskolarendszerben szelektált mandarinokra bízták. A mandarinok a császár rabszolgái voltak, akikre nagy hatáskört bízott, és nagy jövedelmet biztosított, de ha elvesztették a császár bizalmát, leválthatták, megölhették.
A császár akaratát végrehajtók magasan képzettek és szelektáltak voltak annak ellenére, hogy a társadalom működtetése nagyon kevés képességet igényelt, hiszen nagyon lassan változott. Egészen az ipari forradalomig, a kínai kultúra a másikaknál fejlettebb volt, mert a központi hatalom akaratát megvalósítók jobban szelektáltak voltak.
A dél-ázsiai magas-kultúra kasztokra bontva működött. Nemcsak a vallás, a hadsereg, a közigazgatás működtetése, de még számos gazdasági feladat elvégzése is kasztokra szabott feladat volt. Mivel a kasztok zártak voltak, nem volt köztük a képességek alapján történő áramlás, a dél-ázsiai magas kultúra nem volt versenyképes a kelet-ázsiaival. A kasztrendszer hátránya azonban a lassan változó viszonyok között nem okozott jelentős sebességkülönbséget a társadalmi fejlődésben.
A közel-keleti magas-kultúra lényegében a Perzsa Öböl és a Földközi Tenger medencéje. Ez a kultúra hatolt be először Európa területére a görög, majd a római kultúrával. A görögök számára a kor fejlett világát elsősorban Egyiptom, és Anatólia jelentette. A Római Birodalom ugyan már túllépett nyugat felé a Földközi Tenger vízgyűjtő területén, de a súlypontja továbbra is a Közel-Kelet maradt. Ezt bizonyította, ha két császár osztozott a birodalmon, az erősebb mindig a keleti felét választotta. Még arról is megfeledkezünk, hogy a kereszténységet is a Kelet-Római Birodalom tette államvallássá.
Az első európai birodalom, amelyről már az Atlanti Óceánba folynak a vizek, a Frank Birodalom volt.
A földrajzi megítélésnél is fontosabb annak megállapítása, mikor vált Európa területének többsége a kenyerét megtermelővé. A kis Európa akkor lett kontinens, a Közel-Kelettől független magas-kultúra, amikor képessé vált arra, hogy megtermelje a maga kenyerét. Ez az első évezred utolsó századaiban történt meg, amikor már a természetes csapadékon megélő, és a fagyos telet átélő búza és árpa termelhetővé vált.
A kis Nyugat-Európa ettől kedve példát mutatott arra, hogy a négy évszakos klíma alatt, a természetes csapadékon is meg lehet a kenyeret termelni.
Ezért csak frank király megkoronázásával kezdhetjük Európa önálló, a Közel-Kelettől független történelmét. Ez után még ötszáz évet kellett várni arra, hogy a kis Nyugat-Európa meghódítsa az óceánokat, felfedezze az emberiség tízedét sem eltartó, de Európánál tízszer nagyobb Amerikát és Óceániát. Ezzel megtízszerezze életterületét.
Még nem találkoztam annak hangsúlyozásával, hogy Amerika és Óceánia betelepítésével Nyugat-Európa élettere tízszer nagyobb lett, mint a három eredeti magas-kultúráé. Ennek és az ipari forradalmának köszönhetően, ezer év alatt, a 20. század küszöbén nagyságrendekkel a korábbi magas-kultúrák fölé emelkedett. A világtörténelem jobb megértésének egyik kulcsa figyelembe venni, hogy az elmúlt ötszáz évben az eredeti magas-kultúrák élettere nem változott, Európa nyugti fele azonban megtízszerezte az életterét azzal, hogy az élettere Amerikára és Óceániára kiterjedt. Amerika felfedezése előtt a Nyugat az alig 500 millió négyzetkilométernyi Nyugat-Európa volt. A következő 500 évben azonban életterévé tette a tízszer nagyobb Amerikát és Óceániát. De az csak terület az élettereket az eltartó képességükkel kellene mérni. Eurázsia északi része politikailag a Nyugathoz tartozik a 20 millió négyzetkilométeres területével, de a lakosság eltartó képessége tized akkora sincs, mint a negyed akkora Nyugat-Európának.
Ehhez viszonyítva Amerika területének nagy többsége hasznosítható élettér.
A kor példátlan szuperhatalma pedig az Amerikai Egyesült Államok lett. Ausztrália viszont többségében alig többet ér, mint Szibéria.
Eurázsia és Afrika ugyan három magas-kultúra, a kelet-ázsiai, a dél-ázsiai és a közel-keleti bölcsője lehetett, de ezek mindegyike izolált volt a másiktól. Ezek között a kapcsolatot csak az óceánok meghódítása teremtette meg. Ez Nyugat-Európának volt köszönhető, amelyik ugyan minden tekintetben az eredeti magas-kultúrák fölé került, de a maga számára betelepíteni csak a nagyon gyéren lakott Amerikát és Óceániát tudta.
Sokat mondana egy felmérés, amelyik a kontinensek eltartó képességét vetné össze. Ebből kiderülne, hogy jelenleg a legjobb eltartó képességű Amerika. Ezt az a tény bizonyítja, hogy a jelenkor szuperhatalma az Egyesült Államok.

A tudományos forradalom felértékelte a Távol-Keletet.

A 20. század küszöbén Max Weber a német politológus felismerte, hogy a puritán társadalmak minden más kultúrájú társaiknál hatékonyabban működő társadalmi felépítményeket képesek működtetni. Ő azonban a puritánok alatt csak a Nyugat angolszász, germán és skandináv népeit értette. Azt ugyan felismerte, hogy a Nyugat puritán és nem puritán népei közti különbség ugyan a Nyugaton is nagy, és az újvilágban, mindenekelőtt Amerikában még sokkal nagyobb.
Európában az angolszászok, a germánok és a skandinávok társadalmi fejlettsége a latin országokénál kétszer nagyobb, Franciaország esetében pedig közel azonos.
Az óceánokon túl négy angolszász ország a spanyol és a portugál gyarmatok utódállamainál négy-hatszor nagyobb. Ez a különbség jóval kisebb, ahol a latin-amerikai népek a négy angolszász országban élnek, de ott is visszahúzó erőt képviselnek.
Azt azonban nemcsak Weber, de a jelenkori politikusok és társadalomi tudósok sem veszik tudomásul, hogy a távol-keleti népek még a skandinávoknál is puritánabbak, szorgalmasabbak, takarékosabbak, hatékonyabban működtetik a társadalmukat.
A puritán népek fölénye jobban érvényesül az oktatásban. Ez a sikerük záloga.

A történelem legsikeresebb két etnikuma.

A vasút a szárazföldön, a hajózás a tengeren olyan közlekedési és szállítási forradalmat jelentett, ami nagyságrenddel megnövelte az emberek és az áruk mozgatásának hatékonyságát. Ezt az új lehetőséget a Nyugaton az alig néhány milliós európai zsidó, és a távol-keleten a kínai diaszpóra minden más etnikumnál sikeresebben használta fel. Az európai zsidók ugyan kezdettől fogva kereskedelemmel foglalkoztak. Nemcsak a kontinensek, de még a városok és falvak közti árucsere is nagyon mostoha szállítási lehetőségre épülhetett. A zsidó férfiak vagy teherhordó szamárral, vagy kétkerekű taligán egy mázsát alig meghaladó árut szállíthattak a falvakba, illetve ilyen mennyiségű áruval térhettek haza. Melegebb éghajlaton egy-két éjszakát úton tölthettek. A falusiaknak fűszereket, gyufát, dohányt, tűt, cérnát, fonalat szállítottak, és elsősorban könnyen szállítható, viszonylag értékes termékeket vásároltak.
Ötven év alatt szinte a mai szintre épült ki a vasúthálózat, amin megindult nemcsak a kereskedők, de a falusi lakosság áruszállítása is. Két generáció alatt a városok piacaira százszor annyi árut gyűjtöttek be a zsidó kereskedők és a falusi asszonyok, ugyanakkor a falvak termelői is a városokba szállított áruk többsége is a zsidó kereskedőkön keresztül jutott a fogyasztókhoz. Sajnos, a statisztika nem végzett felméréseket arról, hogyan nőtt meg a vasúthálózat kiépülése folyamán a kereskedelem. Becslésem szerint, legalább a falvak és a városok közti áruforgalom a tízszeresére nőtt, amiből származó jövedelemnek a fő haszonélvezője a zsidóság lett. A lakosság mintegy huszadát kitevő zsidóság ötven év alatt többszörösére gazdagodott. Ez olyan korban történt, amiben az ország lakosságának a vagyona század ilyen gyorsan sem növekedett.
A vasúthálózat ugyan jelentősen gazdagította az ország lakosságát is, de nagyon lassan a zsidóságéhoz képest.
Az európai zsidóság gazdagodása annál gyorsabb volt, minél alacsonyabb volt az országok polgárosodása. Ez pedig azt jelentette, hogy az Atlanti Óceántól kelet felé haladva egyre szegényebb szintről, de egyre gyorsabban gazdagodott a zsidóság. Ezzel párhuzamosan alakult az antiszemitizmus is. A polgárság arányával fordított arányban alakult a zsidóság gazdagodása. Ebben az is közrejátszott, hogy kelet felé haladva nemcsak az arisztokrácia, de a nemesség, azaz az úri középosztály is alkalmatlan volt a polgárosodásra.
Ezt talán sehol nem volt olyan jellemző, mint a lengyel és a magyar társadalomra, amelyek nemcsak szegények voltak a saját etnikumú polgárságban, hanem aránytalanul sok viszonylag szegény, de magát mégis úrnak érző nemesük volt.
Azt ugyan nem lehet utólag bizonyítani, hogy megőrizhető lett volna a náci megszállás alatt az országunkban élő, elmagyarosodott 600 ezer zsidó, de azt nem volna szabad elhallgatni, hogy Ezer éves történelmünkben ez lett volna az egyetlen esélye annak, hogy nyugat-európai társadalom legyünk.
Viharos történelmünk megértésének kulcsát máig nem tártuk fel a közvélemény számára: Soha nem volt a politikai tekintetben magyar országunknak magyarul beszélő polgársága. Ezt ugyan a második világháború után a fiatal marxista történészek feltárták, de minden politikai hatalmunk igyekezett erről tudomást sem venni. Ők már az 50-es évek elején megírták, hogy miben voltak a honfoglalás idejében mások a nyugat-európai feudális társadalmak, mint amilyen feudális társadalom lett a magyar. A nyugati társadalmakban a földesúri osztály, a nemesség a lakosság egyetlen százaléka volt. Ezzel szemben a magyar és a lengyel társadalom lakosságának tizede volt a magyar nemesség. Vagyis nálunk a politikai uralkodó osztály súlya a lakosság számában tízszer nagyobb volt, ezért a nagy többsége csak szegény lehetett.
A másik különbségünk a polgári osztály hiánya volt. A honfoglaló magyar társadalom nem ismerte az urbanizációt, nem volt polgársága. Ezzel szemben a nyugat-európai társadalmakban a Római Birodalom mintegy tíz százalékos urbanizációjának fele a sötét középkorban is megmaradt. Ennek köszönhetően a feudális társadalmakban is megmeredt jelentős, mintegy 6 százalékos városi polgárság, ami etnikailag azonos volt a földesurakkal. Vagyis a nyugat-európai társadalmakban az uralkodó osztály a lakosság egyetlen százaléka volt. A pásztorkodásról a kiscsaládos feudális földművelésre áttért magyar társadalomban azonban megmaradt a széles politikailag független réteg annak ellenére, hogy a nagy többségüknek egy-két jobbágya maradt. A feudálissá átalakult Magyarország lakosságának legfeljebb fele volt magyar, de annak tizede a földesúri osztállyal a közös nemesség része maradt.
A városi polgárság hiányát ugyan első királyunk is megérezte, és intelmeiben ezért javasolta a nyugati polgárok betelepítését. Nyugatról azonban elsősorban germánok jöttek, akik ragaszkodtak etnikumuk megőrzéséhez, és évszázadok alatt sem polgárosodtak el. Ezért aztán ugyan lassan kialakult a városi polgárságunk, de azok többsége keményen germán maradt. Ezt mindennél jobban illusztrálta az a tény, hogy a második világháború után visszatelepítve, illetve hazatelepülve, nagyon gyorsan nyugat-európai polgárok lettek.
Az ezer éves magyar történelem megértésének a kulcsa, hogy az ország lakosságának számához viszonyítva tízszer több nemesünk volt, ugyanakkor nem volt magyar etnikumú polgárságunk.
A vasúthálózat kiépülésének ötven éve alatt, illetve a kiegyezés és az első világháború között, vagyis alig két generáció alatt, a lakosság mintegy 6 százalékát kitevő zsidóság nemcsak modern polgárokká, gazdagokká vált, de gazdasági érekéből gyorsan megtanult magyarul. Ezt azonban nemcsak az arisztokrácia és a nemesség szerepét átvevő úri középosztály, de a magyar közvélemény is hatalma elleni támadásnak tekintette. Ebben a hangulatban történt meg aztán a soknemzetiségű ország felosztása, amit katasztrófaként élt meg nemcsak az uralkodó osztály, de a magyar etnikum is. Ezt kihasználva a megmaradó, döntően magyar etnikumú ország közvéleményével elfogadtatták, hogy minden társadalmi reformot előzzön meg a teljes revízió, és a magyarrá lett zsidóságtól történő megszabadulás.
Ezzel feladunk azt a lehetőséget, hogy Magyarország társadalmi tekintetben végre nemzeti és polgári ország lehessen.
Magyarország ezer éves történelme során soha nem volt annyira nyugatos irányban változó, mint a vasút századában. Máig nem valljuk be, hogy ezt a változást szinte csak a zsidóságnak köszönhetjük. Trianon után az ország lakóinak 90 százaléka magyar etnikumú lett. Európa szinte minden országának nagy többségét az államhatalmat birtokló etnikum jelenti. Ez alól egyetlen kivétel a Trianon előtti Magyarország volt.
Trianon előtt a magyarul beszélő városi polgárság aránya elenyésző volt. Trianon után a lakosság 6 százaléka volt nyugat-európai értelemben vett zsidó polgár. A zsidóság volt az első magyarul beszélő városi polgár, tőkés vagy értelmiségi.
Az ország urbanizációja ugyan még viszonylag alacsony volt, de a városok lakosságának már tizedét, Nagy-Budapest lakosságának az ötödét, magyarul beszélő zsidó polgárok jelentették. Máig nem tudatosítjuk, hogy az első világháború előtt Nagy-Budapest volt a világ legtöbb zsidó lakosú városa. A mienkénél polgárosultabb államokban sem volt olyan a fővárosra koncentrált a zsidóság jelenléte. Tőlünk keletre pedig nem volt ennyi alkalom a sikerre. Budapest, a kiegyezés után a világ egyik leggyorsabban fejlődő városa lett. Ráadásul a centralizáltan kialakult vasúthálózatának köszönhetően, nemcsak a trianoni Magyarország, de az egész Kárpát Medence centruma volt.
Történészeink egyik nagy adóssága, hogy nem ad magyarázatot arra, mennyire a magyar zsidóságnak volt köszönhető, hogy az elméleti fizika és a mozifilm egyik nagyhatalma mi, magyarok lehettünk. Elég volna tudatosítani, hogy a 20. század első felében ezen a két területen, kik voltak a sikeres zsidó magyarok.
A közelmúltban végre meglátogatta Magyarországot az izraeli miniszterelnök, aki közölte, hogy a mi országunkban éltek, születtek azok a zsidók, akik meghirdették a zsidó állam létrehozásának szükségességét.

A kínai diaszpóra világtörténelmi sikere.

A kínai diaszpórával csak egyszer találkoztam, Malajziában, de hatvan éve meggyőződésem, és az 1990-es kínai reform óta világos, Kína lesz a század közepére az Egyesült Államok mellett a másik vitathatatlan szuperhatalom. Lakosságával, gazdasági teljesítményével, kulturális egységességével a nagyobb, életterével és erőforrásaival mérve azonban annál sokkal kisebb szuperhatalom.
Ma már meggyőződésem, hogy a kínai társadalmi siker elődleges feltétele a lakosság puritánsága. Az Egyesült Államok ebben a tekintetben szinte megoldhatatlan feladat előtt áll.

A leendő két szuperhatalom közti különbség.

Kína méreteihez képest, kulturálisan példátlanul homogén kultúrájú állam, elsősorban ezért lehet másokénál hatékonyabb a felépítménye. Számomra a történelmi materializmus iránytűjét Marx fogalmazta meg: „Az államok felépítményét az alépítményük determinálja.” Ő azonban ezt nem vette komolyan, és az általa kitalált ideális kommunista társadalmat alépítményétől függetlenül létrehozhatónak tartotta. Számomra a történelmi materializmus igazságát éppen a négy óceánokon túli angolszász ország összevetése bizonyítja.
Az ENSZ a tagállamait a társadalmi fejlettségük, az egy lakosra jutó jövedelem, a várható életkor, és az átlagos iskolázottság eredője alapján rangsorolja. Ezen az alapon készült rangsorban, húsz éve változatlanul az első tíz ország sorrendje: Norvégia, Dánia, Kanada, Svédország, Finnország, Ausztrália, Új-Zéland, Svájc, Hollandia és az Egyesült Államok. Már az is meglepő, hogy a vitathatatlan szuperhatalom, az Egyesült Államok az utolsó. Ennek a magyarázatát abban látom, hogy a tíz legfejlettebb társadalmú ország között az Egyesült Államok társadalmi alépítménye a legvegyesebb. Hozzá viszonyítva a másik három óceánokon túli angolszász ország társadalma sem annyira vegyes kultúrájú. Az Egyesült Államokban a legmagasabb arányú a visszahúzó afrikai és latin amerikai lakosság aránya. Márpedig e három nagyon eltérő kultúrára nem épülhet olyan felépítmény, ami mindegyiknek megfelel. A másik három óceánokon túli angolszász országban sokkal kisebb a visszahúzó afrikai és latin-amerikai etnikum. A három nagyon eltérő kultúrájú Egyesült Államokban nem lehetséges az olyan felépítmény, ami nemcsak a puritánoknak, hanem a latin-amerikaiaknak, és az afrikaiaknak is megfelel.
Az nem meglepő, hogy a négy európai legfejlettebb ország skandináv. Ezek négyen nagyon homogén kultúrájúak, ezért a kultúrájuk által determinált felépítményük a lakosság egészének megfelel.
Svájc ugyan több nyelven beszélő népek országa, de azok mindegyike ettől függetlenül azonos. Hollandia pedig a legjobb adottságainak köszönhetően már ötszáz éve a legfejlettebb európai ország volt.
A tíz legfejlettebb társadalmú állam egyértelműen azt mutatja, hogy a legnagyobb előnyt a lakosság puritanizmusa jelenti. Még inkább ezt bizonyítja az elmúlt száz év legsikeresebb államai melyikek voltak.
A zsidóság maradt a Nyugat legfejlettebb etnikuma. Jelenleg a nagy többségük két államban, az Egyesült Államokban és Izraelben él. Az Egyesült Államokban élő zsidók a világ legfejlettebb, a leggazdagabb és a legiskolázottabb etnikuma. A saját országukban élő zsidóság is biztonságban és viszonylag jól él, de ez az Egyesült Államokban élő zsidóságnak köszönhető. Azok támogatják Izraelt, amelyik olyan módon él, amit önerőből nem lenne képes fenntartani.
Mivel Európában élő zsidóságot vallási alapon üldözték, pusztították, az ez elleni reflex késztette őket arra, hogy vallási alapon védekezzenek. Nem értették meg, hogy az ellenük irányuló gyűlölet nem a vallásuk, hanem a sikerük ellen irányult. A vallási alapú államszervezés ugyan kudarcra van ítélve, mert az országok lakosságának nem vallási, hanem viselkedési tekintetben kell homogéneknek lenniük.
Ugyanakkor a zsidó állam alapítói nem vették tudomásul, hogy a zsidóság viselkedési tekintetben, a világ legjobban kettéosztott etnikuma. A Közel-Keleten maradt zsidóság környezetének szintjén maradt. Csak akkor volt fejlett, amikor még a Közel-Kelet is fejlett volt, de ahogyan ez a társég az ipari forradalmat megélő Nyugathoz képest egyre jobban lemaradt vele a közös élettérben élő zsidóság is. A Nyugatra került zsidóság e sikeres kultúra élcsapatává változott. Sajnos nincsenek felmért adatok, de a 20. századra a Nyugaton élő zsidóság ötször, tízszer jobban élt, gazdagabb, és iskolázottabb volt, mint a Közel-Keleten ragadt hittestvérei. Ilyen szakadék egy valláson és egy fajon belül soha nem történt.
Szinte említés sincs arról, hogy a zsidó vallás az egyetlen faji alapú vallás, mert csak az lehet zsidó, akit zsidó anya szült. Ez az elv csak egyszer sérült meg, amikor a 7. században a Kazár Birodalom lakosságának jelentős hányada áttért a zsidó vallásra. Ezt a vitathatatlan történelmi tényt az európai zsidóság hisztérikusan igyekszik elhallgatni. Engem annál jobban érdekel, mert az Európa keleti felében élő zsidók többsége kazár, azaz török-tatár etnikumú. Tehát Magyarország a két világháború között az egyetlen velünk viszonylag rokonunkat, a zsidóságunk pusztítottuk. Nem véletlen, hogy ezt a témát egy országukban született zsidó, Koestler Arthur tárta fel a Tizenharmadik Törzs című könyvében. Az ugyanis aligha vitatható, hogy a kazárok felvették a zsidó vallást.

Összefoglalás.

Pályám első lényeges eredménye az volt, hogy felismertem a piac nélkülözhetetlen szerepét. Akkor a Szovjetunió nyomására bevezették az önköltségi árrendszert. Ez a legnagyobb botrányt az erőgazdaságban okozta. Ott egyéként is eleve ostobaság a termékre történt ráfordításokkal számolni, hiszen néhány fafaj esetében száz éves a termelési folyamat, annak költségeit pedig eleve reménytelen a kitermelés választékára megosztani. Annyira ostoba termékekre történő felosztást okozott a ráfordítások alapján történő árrendszer, hogy a legkeményebb Rákosi rendszerben is el lehetett fogatatni, hogy a racionális gazdálkodást csak a világpiaci árarányok bevezetése oldhatja meg.
Ez a kaland győzött meg arról, hogy az áruk és szolgáltatások árát csak a piac, a kereslet és kínálat egyensúlya képes racionálisan alakítani.

Most, 67 évvel később azt kell bizonyítanom, hogy az erdészetnél ezerszer fontosabb ágazatban az oktatásban elkerülhetetlen a piacosítás.